Tag: secular malaysia

Netizens back claims Malaysia a secular state, not an Islamic state

Kami perlukan suara anda. Sebagai seorang Muslim, adakah kita setuju Malaysia ini negara sekular? Sekular dari idealoginya, yang memisahkan agama dari urusan kehidupan. Atau kita sayangkan...
Theindependent